Lời nói ra rồi không rút lại

Tự viết cho bản thân mình biết,

Lời đó hôm nay mình đã nói ra rồi, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ rút lại câu nói đó.

Tình yêu là thứ không thể định nghĩa, không thể giải thích, từ giờ cả đời này sẽ không chửi bọn ngu si vì tình, nói thế tức là tự chửi vào bản mặt mình mà thôi.

Cố lên, ông trời sẽ thương người có lòng